• +90 232 493 00 00
  • info@bakircay.edu.tr

Bölüm Öğrenci Temsilcisi Seçimi

Bölüm öğrenci temsilcisi seçimi için, aday olacak öğrenciler 17-21 Ekim tarihleri arasında bölüm başkanlıklarına başvuru yapabilirler.

Temsilci seçimi için aranan şartlar; 

a) İlgili fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulunun en az ikinci sınıfına kayıtlı öğrenci olması,

b) Siyasi parti organlarında üye veya görevli olmaması,

c) Yüz kızartıcı suçlardan dolayı adli sicil kaydı bulunmaması,

ç) Uyarma cezası dışında disiplin cezası almamış olması,

d) Seçimin yapıldığı dönemde kayıt dondurmamış olması,

e) Genel not ortalamasının 4 üzerinden 2,75 ve üstü veya 100 üzerinden 77,50 ve üstü olması,

f) Terör örgütlerine aidiyeti veya iltisakı ya da bunlarla irtibatı olmaması, şartları aranır.