• +90 232 493 00 00
  • info@bakircay.edu.tr

APPLICATION REQUIREMENTS and EVALUATION

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMINA BAŞVURU ŞARTLARI

ANABİLİM DALI

KONTENJAN

ALES PUAN TÜRÜ

YABANCI DİL PUANI

MEZUNİYET

Endüstri Mühendisliği (İngilizce) Tezli Yüksek Lisans Programı

15+2 (Yabancı uyruklu)

Sayısal (En Az 60)

55

Mühendislik Fakültesi bölümlerinden veya diğer fakültelerin Matematik, İstatistik, İşletme, İktisat bölümlerinden veya EABD tarafından uygun görülecek diğer bölümlerden mezun olmak.

 

TEZLİ YÜKSEK LİSANS BAŞVURU ŞARTLARI

1. YÖK tarafından kabul edilen bir lisans diplomasına sahip olmak

2. ALES sınavından*1, başvurulan programın öngördüğü puan türünde 60 puandan az olmamak şartı ile Enstitü Anabilim Dalı (EABD) başkanlığının istediği puanı almış olmak.

3. Yabancı dil kriteri bulunan programlar için, Üniversitelerarası Kurul tarafından geçerliliği kabul edilmiş bir yabancı dil sınavından veya uluslararası düzeyde yapılan sınavlardan (TOEFL – CPE – CAE – PTA Akademik), ilanda istenen muadili bir puanı almış olmak.

4. İlanda yer alan mezuniyet şartlarını taşımak.

5. İlanda yer alan lisans bölümleri dışında mezuniyeti bulunan adayların elden başvuru yapması gereklidir.

*1 ALES sınavı geçerlilik süresi sınavın açıklandığı tarih itibari ile 5 yıldır.

 

Tezli Yüksek Lisans Programları Başvurularının Değerlendirilmesi

Başarı değerlendirmesinde, ALES sınav puanının %60’ı, Lisans mezuniyet notunun*1 %10'u ve bilim sınavının*2 %30’u dikkate alınarak hesaplanan puanlar, en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanır. EABD Başkanlığınca yapılacak olan bilim sınav notu 100 üzerinden 50’nin altında olan adaylar başarısız sayılır.

 

*1 4’lük sistem dışındaki mezuniyet notları YÖK Çevirim Tablosuna göre hesaplanır.

*2 Yazılı sınavına girmeyen aday başarısız sayılır ve bu sınavların mazereti yoktur.