• +90 232 493 00 00
  • info@bakircay.edu.tr

DOCUMENTS

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

İŞLETMEDE MESLEKİ EĞİTİM MODELİ 

 

Fakültemizde yeni ve farklı opsiyonları olan esnek bir İşletmede Mesleki Eğitim (İME) Modeli tasarlanmıştır. Önerilen modelde öğrencilerimiz, 6. Yarıyıl sonunda Zorunlu Yaz Stajı ile başlayan, 7. Yarıyılda Bitirme Projesi ile devam eden ve 8. Yarıyılda opsiyonlarla zenginleşen bir İME Modeli ile mesleki yetkinlik kazanarak mezuniyete adım atabilmektedir.

İME Modeli farklı ve çok sayıda işletme ile yapılacak protokollerle hayata geçerek zenginleşecektir. Bu sayede öğrencilerimiz mesleki eğitimleri kapsamında;

  1. Protokol kapsamındaki işletmelerde,
  2. Kendi buldukları ve protokol yapılacak (Fakülte onaylı) işletmelerde,
  3. Üniversite/Sanayi işbirliği kapsamında yapılacak gerçek hayat projelerinde,
  4. Uygulamalı Ar-Ge projelerinde

uygulama imkanı bulmaktadır.

Önerilen İME Modeli aşağıda şema ile gösterilmektedir. Modele göre;

  • Kıstasları sağlayan öğrenciler, 6. Yarıyıl sonunda Zorunlu Yaz Stajı, 7. Yarıyılda Bitirme Projesi ve 8. Yarıyılda İşletmede Mesleki Eğitimini protokol kapsamında bulunan işletmelerde tamamlayabilmektedir.
  • Öğrenciler tercihleri halinde kendi buldukları ve Fakülte tarafından Protokollerle resmileştirilecek işletmelerde de yaz stajlarını, bitirme projelerini ve İME'yi tamamlayabilirler. Bu opsiyon fakültenin anlaşma yaptığı firma ağını genişleterek yeni işbirliklerinin önünü açacaktır.
  • Öğrenciler tercihleri halinde üçlü zincirin ikinci ve üçüncü halkasını akademik danışmanları rehberliğinde Üniversite/Sanayi işbirliği kapsamında gerçekleştirecekleri iki dönemlik uygulamalı projelerle veya yine iki dönemlik Üniversite Akademik ve Uygulamalı Ar-Ge projeleriyle tamamlayabilmektedir. Ekstra teknik seçimlik derslerle de beslenen bu opsiyonlar da tercih eden öğrencilerin eğitimlerini zenginleştirmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İME yapacak öğrencilerin; staj yapacakları işyerine uygun İSG eğitimi almış; veya İSG 301 veya İSG 302 derslerinin birinden başarıyla geçmiş olmaları gerekmektedir.

BİMEK Değerlendirme Formunda belirtildiği üzere; İME yapacak öğrencilerin, END 251 Yöneylem Araştırması I ve END 321 Üretim ve Servis Sistemleri Planlama ve Kontrolü I derslerinden başarıyla geçmiş olmaları gerekmektedir.

 

İME için İstenen Belgeler

1. İşletmede İME yapacak öğrenciler için: İME Öğrenci Kabul Formu (2 asıl nüsha)

    Üniversitede İME yapacak öğrenciler için: Üniversite İME Kabul Formu (2 asıl nüsha)

2. İME Protokol Evrakı (2 asıl nüsha)

3. BİMEK Değerlendirme Formu (Endüstri Mühendisliği Bölümü)*

4. Müstahaklık Belgesi

5. Transkript (2 adet)

*Bölüm web sayfasında bulunan BİMEK Değerlendirme Formu kullanılmalıdır.

Müstahaklık Belgesi e-devletten karekodlu olarak alınabilir.

Transkript resmi belge (imzalı ya da e-imzalı) olmalıdır.

Bütün formlar dijital ortamda doldurularak ıslak imzalı olarak teslim edilecektir.

 

İlgili Dökümanlar

İzmir Bakırçay Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Uygulamalı Eğitimler Usul ve Esasları için Tıklayınız...

BİMEK Değerlendirme Formu (Endüstri Mühendisliği Bölümü) için Tıklayınız...

 

Sorularınız için bölüm BUEK komisyonuna ulaşabilirsiniz:

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa AVCI: mustafa.avci@bakircay.edu.tr

Doç. Dr. Leyla DEMİR: leyla.demir@bakircay.edu.tr

Arş. Gör. Semiha KÜSBECİ: semiha.kusbeci@bakircay.edu.tr

Arş. Gör. Pınar YUNUSOĞLU: pinar.yunusoglu@bakircay.edu.tr