• +90 232 493 00 00
  • info@bakircay.edu.tr

ASKED QUESTIONS

1. Online staj yapabilir miyim?

Pandemi koşullarının devam etmesi sebebiyle 2021 Yaz Döneminde Endüstri Mühendisliği Zorunlu Stajları online ya da fiziki şekilde yapılabilir.

 

2. Staj için üniversitenin yapmış olduğu sağlık sigortası emekliliğim için sayılır mı?

Staj yapan kişilere staj çalışmalarını yaptıkları süre boyunca sigorta yapılması zorunludur. Staj sigortasının kapsamı, kişinin geçirmiş olduğu meslek hastalıklarını ve iş kazalarını içerir. Staj sigortası primleri bu amaç için ödenmektedir. Emeklilik ile ilgili bir prim ödemesi gerçekleşmez. Emeklilik için gün sayısı hesaplaması yapıldığında staj prim günleri bu hesaba dahil edilemez. Bu nedenle emeklilik için hesaplama yapan kişilerin sigorta başlangıçlarını staj döneminden almamaları ve o döneme ait primleri eklememeleri gerekmektedir.

 

3. Zorunlu yaz stajı için staj usul ve esaslarında “Üretim” ve “Hizmet/Bilgi teknolojileri” olmak üzere 2 tür staj yapabileceğimiz yazıyor. Staj başvurularımızı sadece bu 2 departmandan biri üzerine mi yapmalıyız? Üretim/yönetim stajı şeklinde bir ayrım var mıdır?

Zorunlu staj için üretim/yönetim şeklinde bir ayrım yoktur. “Üretim” ya da “Hizmet/Bilgi Teknolojileri” ile ilgili bir firmanın uygun olan bir departmanında staj yapabilirsiniz.

 

4. Firmalar staj başvurularında imzalı zorunlu staj belgesi istiyor. Belgeleri nasıl imzalatabiliriz?

Staj Zorunluluk Belgesi şirket kabul ederse .pdf imzalı ya da dilekçeye istinaden EBYS’den e-imzalı teslim edilebilir.

 

5. Zorunlu stajı yeri bulmada okul yardımcı olacak mı?

Staj yerini bulmak öğrencilerin sorumluluğundadır. Eğer bölüm firmalarla anlaşma yaparsa öğrencilere bilgi verecektir.

 

6. Onaylı transkripti nerden temin edebiliriz?

Onaylı transkripti öğrenci işlerinden temin edebilirsiniz.

 

7. Zorunlu yaz stajı staja alım sürecinde mülakat oluyor mu?

Zorunlu yaz stajı için, görüşülen şirketlere göre farklı mülakat süreçleri olabilir.

 

8. Belirtilen staj yapma tarih aralığı dışında staj yapma imkanımız var mıdır?

Zorunlu yaz stajı için, web sitesinde yayınlanan tarih aralığı dışında staj yapılamaz. Bu tarihler derslerin olmadığı tatil dönemini kapsamaktadır. Normal şartlarda derslerinizi ve stajınızı aynı anda yürütemezsiniz.

 

9. Birinci/İkinci sınıf öğrencisiyim. Zorunlu yaz stajı yapabilir miyim?

Zorunlu yaz stajı 6. yarıyıl tamamlanmadan yapılamaz. Diğer bir ifadeyle, stajlar, 6. yarıyıl derslerini tamamladıktan sonraki bahar yarıyılının sonu ile bir sonraki öğretim yılı Güz Yarıyılının başlangıcı arasındaki süre içinde yapılır. Ayrıca, zorunlu yaz stajı yapabilmek için 3. sınıfta verilen “İş Sağlığı ve Güvenliği” derslerinden en az birini başarmış olma veya iş sağlığı ve güvenliği eğitimi aldığına dair bir sertifikaya sahip olma şartı aranır.

 

10. Resmi tatiller ve bayram arifesi iş günü sayılır mı?

Resmi tatiller iş günü sayılmaz. Arife günü tam gün firmanın çalıştığını gösterilirse (firma yetkilisinden imzalı bir şekilde) staj gününden sayılır. İşyerinin Cumartesi günleri çalıştığı belgelendiği takdirde Cumartesi günü altıncı iş günü olarak sayılır.

 

11. Yaz okulu ve zorunlu yaz stajı aynı anda yapılabilir mi? Yaz okulu dersleri ve staj tarihleri çakışabilir mi?

Yaz okulu ve staj aynı anda yapılamaz. Yaz okulu dersleri ve staj tarihleri çakışamaz. İkisinden birini seçmeniz gereklidir.

 

12. Dönem arasında staj yapabilir miyim?

Dönem arasında (Şubat tatili), daha önceden yapılan stajlarda eksik kalan veya kısa süreli kısımlar tamamlanabilir. Staj başvuruları ilgili yarıyıllarda, Bölüm Staj Komisyonu tarafından ilan edilen süre içerisinde yapılır.

 

13. Hangi durumlarda ders döneminde staj yapabilirim?

Uzaktan eğitim döneminde derslere devam zorunluluğu olmamasına rağmen ders ve sınav dönemlerinde staj yapılamaz.

 

Derslere devam zorunluluğu olmayan öğrenciler, ilgili Bölüm Staj Komisyonunun önerisi üzerine Bölüm Başkanının kararı ile yarıyıl süreleri içinde de staj yapabilirler. Her ne şekilde olursa olsun yaz dönemi dışında staj yapmak isteyen her öğrenci ilgili Bölüm Başkanlığının onayına sunulmak üzere durumlarını açık bir şekilde belirten (transkript, ders programı, vb. evraklar eklenerek) danışman onaylı dilekçelerini ilgili Bölüm Sekreterliğine teslim ederler.

Derslere devam zorunluluğu olan öğrenciler, yarıyıl sonunda mezuniyet durumu söz konusu ve hafta içinde en az üç boş ders günü var ise dilekçe ile başvuru yaparak yarıyıl süreleri içinde de staj yapabilirler.

Yaz okulunda ders alan öğrenciler de hafta içinde en az üç boş ders günü varsa dilekçe ile başvuru yaparak yaz okulu döneminde staj yapabilirler.