• +90 232 493 00 00
 • info@bakircay.edu.tr

PROGRAM ÇIKTILARI

 1. Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibi olma.
 2. Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme.
 3. Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan ulusal ve uluslararası sorunları takip edip karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli çağdaş teknikleri, teknolojileri ve hesaplama araçlarını kullanabilme.
 4. Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, bilim teknoloji ve çağdaş konular hakkında gelişmeleri izleyerek kendini geliştirebilme.
 5. Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümleyebilme ve tasarlayabilme.
 6. Bireysel çalışma becerisi, inisiyatif kullanma ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olarak fikirlerini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilme.
 7. Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, modelleme ve çözme becerisi.
 8. Verileri çözümleme, deney yapma ve tasarlama, sonuçları yorumlama becerisi.
 9. Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi.
 10. Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini karmaşık mühendislik problemlerine uygulayabilme.
 11. Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişim yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibi olma.
 12. Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi sahibi olma ve mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.