• +90 232 493 00 00
  • info@bakircay.edu.tr

AKADEMİK PERSONEL

 

YÖK Akademik Profili ORCID Google Scholar LinkedIn Scopus Publons Mendeley ResearchGate

 

Prof. Dr. Deniz TÜRSEL ELİİYİ (Dekan) (Bölüm Başkanı)

Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği
Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği
Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği
Araştırma Alanları: Matematiksel Modelleme ve Optimizasyon, Çizelgeleme ve Planlama Problemleri, Konteyner Limanı Operasyonları Yönetimi, Nesnelerin İnternetinde Çizelgeleme
Dahili: 1251
E-Posta: deniz.eliiyi@bakircay.edu.tr

     
     

YÖK Akademik Profili ORCID Google Scholar LinkedIn Scopus Publons Mendeley ResearchGate

 

Dr. Öğr. Üyesi Sel ÖZCAN TATARİ (Dekan Yardımcısı)

Lisans: Bilkent Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği
Yüksek Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği
Doktora: Yaşar Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği
Araştırma Alanları: Lojistik Süreçlerin Optimizasyonu, Çizelgeleme, Montaj Hattı Dengeleme, Matematiksel Modelleme, Sezgisel Yöntemler
Dahili: 1254
E-Posta: sel.tatari@bakircay.edu.tr

     
     

YÖK Akademik Profili ORCID Google Scholar LinkedIn Scopus Publons Mendeley ResearchGate

 


Dr. Öğr. Üyesi İlker GÖLCÜK (Bölüm Başkan Yardımcısı)

Lisans: Pamukkale Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği
Yüksek Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği
Doktora: Dokuz Eylül Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği
Araştırma Alanları: Bulanık Küme ve Sistemler, Yapay Zeka ve Uygulamaları, Çok Kriterli Karar Verme,Sezgisel Optimizasyon
Dahili: 1275
E-Posta: ilker.golcuk@bakircay.edu.tr

 

     
     

YÖK Akademik Profili ORCID Google Scholar LinkedIn Scopus Publons Mendeley ResearchGate

 

Dr. Öğr. Üyesi Leyla DEMİR (Bölüm Başkan Yardımcısı)

Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği
Yüksek Lisans: Pamukkale Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği
Doktora: Dokuz Eylül Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği
Araştırma Alanları: Üretim Sistemlerinin Tasarımı ve Optimizasyonu, Tampon Stok Dağılımı Problemi, Meta - Sezgisel Algoritmalar, Kombinatoryal Optimizasyon, Simülasyon
Dahili: 1329
E-Posta: leyla.demir@bakircay.edu.tr

     
     

YÖK Akademik Profili ORCID Google Scholar LinkedIn Scopus Publons Mendeley ResearchGate

 

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa AVCI

Lisans: Gazi Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği
Yüksek Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği
Doktora: Dokuz Eylül Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği
Araştırma Alanları: Araç Rotalama Problemleri, Sezgisel Algoritmalar, Kombinatoryal Optimizasyon
Dahili: 1313
E-Posta: mustafa.avci@bakircay.edu.tr

     
     

YÖK Akademik Profili ORCID Google Scholar LinkedIn Scopus Publons Mendeley ResearchGate

 

Dr. Öğr. Üyesi Oğuz Emrah TURGUT

Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi, Makine Mühendisliği
Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi, Makine Mühendisliği
Doktora: Ege Üniversitesi, Makine Mühendisliği
Araştırma Alanları: Matematiksel Modelleme ve Optimizasyon, Metasezgisel Algoritmalar, Enerji Sistemleri Tasarımı, Yapay Zeka Algoritmaları
Dahili: 1224
E-Posta: oguzemrah.turgut@bakircay.edu.tr

     
     

YÖK Akademik Profili ORCID Google Scholar LinkedIn Scopus Publons Mendeley ResearchGate

 


Dr. Öğr. Üyesi Onur DOĞAN

Lisans: Sakarya Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği
Yüksek Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği
Doktora: İstanbul Teknik Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği
Araştırma Alanları: Süreç Madenciliği, Makine Öğrenmesi, Veri Madenciliği, Bulanık Yöntemler, Çok Kriterli Karar Verme
Dahili: 1292
E-Posta: onur.dogan@bakircay.edu.tr

 

     
     

YÖK Akademik Profili ORCID Google Scholar LinkedIn Scopus Publons Mendeley ResearchGate

 

Arş. Gör. Zeynep Nur KÖSTEPEN

Lisans: Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği
Yüksek Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği (Devam Ediyor)
Araştırma Alanları: Risk Yönetimi, İş Sağlığı ve Güvenliği, Sistem Dinamiği, Simülasyon, Çok Kriterli Karar Verme
Dahili: 1269
E-Posta: zeynepnur.kostepen@bakircay.edu.tr

     
     

YÖK Akademik Profili ORCID Google Scholar LinkedIn Scopus Publons Mendeley ResearchGate

 

Arş. Gör. Pınar YUNUSOĞLU

Lisans: Yaşar Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği
Yüksek Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği (Devam Ediyor)
Araştırma Alanları: Çizelgeleme, Kombinatoryal Optimizasyon, Matematiksel Modelleme, Kısıt Programlama, Meta-Sezgisel Algoritmalar
Dahili: -
E-Posta: pinar.yunusoglu@bakircay.edu.tr