KOMİSYONLAR

Staj Komisyonu: 

Dr. Öğr. Üyesi İlker Gölcük

Arş. Gör. Zeynep Nur Köstepen

Erasmus Koordinatörü: 

Dr. Öğr. Üyesi İlker Gölcük

Bologna Koordinatörü: 

Dr. Öğr. Üyesi Sel Özcan Tatari

Kalite Temsilcisi:

Dr. Öğr. Üyesi Sel Özcan Tatari

Yatay – Dikey Geçiş Komisyonu:

Dr. Öğr. Üyesi İlker Gölcük

MÜDEK Komisyonu: 

Prof. Dr. Deniz Türsel Eliiyi

Dr. Öğr. Üyesi Sel Özcan Tatari

Dr. Öğr. Üyesi İlker Gölcük

Arş. Gör. Zeynep Nur Köstepen